Usługa Roku

Usługa Roku

Szanowni Państwo,

Usługa Roku jest ofertą, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszamy do zgłaszania i promowania swoich usług, które będą podlegały ocenom Rady konkursu na „Usługę Roku”.

Definicja usługi:

Usługa, to pewne świadczenie o charakterze niematerialnym, dążące do zaspokojenia potrzeb lub oczekiwań klienta.

Oceniając usługę, ocenia się jednocześnie przedsiębiorstwo lub organizację, która tą usługę świadczy. Ważne jest oddziaływanie usługi, jakość która towarzyszy wykonaniu usługi, a także relatywny koszt usługi na jednostkę jakości i innowacyjności.

Jakość usługi oceniają sami klienci lub oceniana jest przez testową grupę, która stanowi grupę ekspercką. Ekspertem oceniającym usługę może być wyłącznie osoba, która zawiera się w grupie klientów wskazanej przez usługodawcę.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj